HVĚZDA PARDUBICE


Zpět na výpis článků

KP PARDUBICKÉHO KRAJE - HALA

Publikováno 03.01.2018 Krajský přebor Pardubického kraje v hale

 

Pořadatel:                  Pardubický krajský atletický svaz

Termín:                      neděle 4. února 2018

Místo:                         hala LIAZu Jablonec n. N. v Jablonci nad Nisou

Ředitel závodu:         Dušan Molitoris

Hlavní rozhodčí:       Božena Šulcová

Technický delegát:   Iva Toušová

 

Startovné:                  50,- Kč pro atlety registrované v oddílech Pardubického kraje

                                    100,- Kč atleti z jiných krajů ČR a zahraniční závodníci

 

Přihlášky:

Pouze elektronicky prostřednictvím www.atletika.cz/kalendář  do čtvrtka 1. 2. 2018 do 18.00. Přihlášky po uzávěrce nebudou akceptovány. Přihlášené starty bude oddíl platit jako nastoupené.

Nutnost registrace v ČAS i u mladšího žactva!!

V přihláškách je nutné vždy uvádět nejlepší výkony (halové nebo z dráhy). Bez uvedení výkonu v přihlášce bude závodník zařazen do startovní listiny jako závodník bez výkonu – tedy do nejméně výhodné dráhy. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijímat přihlášky na KP jinou formou, než je uvedeno výše.

Starty  mladšího žactva budou umožněny pouze ročníkům 2005-2006 za předpokladu, že závodníci budou registrováni v atletickém oddíle a systém atletické kanceláře je zařadí do přihlášek.

Počet závodníků v technických disciplínách a ve sprintech na ovále (4 dráhy) je max.16, v běhu           na 60 m a 60 m př. max. 24.

Informace o nepřijatých startech budou  vyvěšeny na www.hvezda-pardubice.cz v pátek 2. 2. 2018.

 

Závodní kancelář, prezentace:

8.15 – 9.30 v závodní kanceláři. Nikdo již nebude dopisován do vytištěných startovních listin!

 

Technická ustanovení:

Všechny běžecké disciplíny delší než 60 m  se běhají přímo na čas bez postupu do finále!

Závody na 60 m přek. jsou vypsány jako OPEN s tím, že pořadatel umožní při závodech mužů a žen všem dalším kategoriím absolvovat závod na příslušných mezerách a výškách překážek

Oddíly prezentují pouze závodníky, kteří na KP nastoupí, jen tak bude zajištěno plné obsazení drah při sprintech.

Závodníci startují pouze v oddílových dresech. Hlavní rozhodčí a vrchníci mohou atleta pro nesplnění tohoto ustanovení ze závodu vyloučit.

Pokud závodníci mládežnických kategorií nemají vyhlášenou disciplínu v rámci své věkové kategorie, mohou se přihlásit do závodů mužů a žen (60m,400m,800m,1500m, tyč, výška, dálka atd.), pozor na kategorie v přihlášce.

 

Šatny, přezouvání do haly:

Šatny nejsou uzamykány. Do haly je povolen vstup pouze po přezutí!!

 

První pomoc:

V prostoru závodní kanceláře bude po celou dobu konání závodů přítomna zdravotnická služba.

 

Poznámka :

Při rozcvičování je nutné dbát pokynů pořadatele a využít vždy pouze vymezeného prostoru v hale, případně se rozcvičit venku (bude-li to umožňovat počasí).

 

Základní výšky pro skok vysoký: muži 160 cm, ženy 135 cm, žákyně 120 cm, ml. žákyně 110 cm, žáci 140 cm, ml. žáci 120 cm.

Základní výšky pro skok o tyči: bude upřesněno v den závodů podle aktuálních startovních listin.

 

Krajský přebor Pardubického kraje v hale

Neděle 4. 2. 2018 v Jablonci nad Nisou

 

9,30                 60 m ml. žky R           dálka ml. žci             výška žky+ml žky        koule ml.žci

9,40                 60 m  žky R

9,50                 60 m ml žci R

10,00               60 m žci R

10,10               60 m ženy R

10,20               60 m muži R                                                                                       koule žci

10,30                                                  dálka žky                    tyč ženy                                             

10,40               60 m př. ml. žky        

10,50               60 m př. ml. žci                                                                                            

11,00               60 m př. dky

11,10               60 m př. žky                                                                                         koule dci

11,20               60 m př. žci                                                                          

11,30               60 m př. ženy              dálka ml.žky                     výška ženy                 

11,35               60 m př. dci

11,40               60 m př. jři                                                    

11,45               60 m př. muži

11,55               60 m ml. žky F                                                                                             

12,00               60 m  žky F                                                                                           koule jři

12,05               60 m ml žci F

12,10               60 m žci F

12,15               60 m ženy F                                                                         

12,20               60 m muži F

12,25               1. blok vyhlášení

(60 m ml.žky, 60 m ml.žci, 60 m žky, 60 m žci, 60 m př. ml.žky, 60 m př. ml.žci, 60 m  př. žky,

 60 m př. žci,  dálka ml.žci, výška ml.žky, výška žky, koule ml. žci, koule žci, dálka žky)

12,30               3000 m muži               dálka ženy                                                                            

12,40                                                                                                                            koule muži

12,50               800 m ml. žky                                                                                                           

12,55               800 m žky                                                                    výška muži                

13,00               800 m ml. žci                                                 tyč muži

13,05               800 m žci

13,10               800 m ženy

13,15               800 m muži                                                               

13,20               300 m ml. žky             dálka muži                                                                            

13,35               300 m žky                                                                                            koule ženy

13,50               300 m ml. žci

14,05               300 m žci                                                                      výška žci+ml žci

14,20                                                  dálka žci

14,25               2. blok vyhlášení

(dálka ml.žky, 800 m ml. žky, 800 m ml. žci, 800 m žky, 800 m žci, 300 m ml. žky,

 300 m ml .žci, 300 m žky, 300 m žci)

14,30               400 m ženy                                                                                          koule žky

14,45               400 m muži                                                                                              (+dky)

15,00               1 500 m ženy                                                                                                           

15,10               1 500 m žci                                                                                                                          

15,20               1 500 m muži              trojskok muži+ženy

15,30               150 m ml. žky                                                                                    koule ml.žky

15,45               150 m ml. žci

16,00               150 m žky                                                                                                                

16,15               150 m žci

16,20               3. blok vyhlášení

(koule žky, koule ml. žky, výška žci, výška ml. žci, dálka žci, 1 500 m žci,

 150 m ml.žky, 150 m žky, 150 m ml. žci, 150 m žci)

16,30               200 m ženy

16,45               200 m muži

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI