HVĚZDA PARDUBICE


Zpět na výpis článků

Členská schůze spolku Hvězda Pardubice

Publikováno 01.03.2019 

Termín:  pondělí 1.4.2019  od 17,00 hod

Místo: salonek restaurace Blériot na Dukle v Pardubicích

 

Program:

 

1.      Volba návrhové a mandátové komise

2.      Zpráva o činnosti oddílů

3.      Zpráva o hospodaření spolku

4.      Úprava stanov spolku

5.      Diskuse k předneseným zprávám

6.      Vyhlášení nejlepších sportovců

7.      Zpráva návrhové komise

8.      Závěr, večeře

9.      Diskuse

 

Účastníci členské schůze (dle stanov čl. VI, odst. 4.)

Minimální počet účastníků, aby byla schůze usnášení schopná:

AO       – 301 evidovaných členů nad 15 let = 8 zástupců

PO       – 144 evidovaných členů nad 15 let = 3 zástupci

 

Navrhované úpravy stanov jsou k dispozici v kanceláři spolku.

 

 

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI