rozpis Organizační struktury a činnosti spolku

Orgány organizační struktury spolku:

 • Členská schůze spolku - nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů.
  • Výbor spolku, jehož složení je následující:
   • Iva Tlapáková (Toušová) - předseda
   • Ing. Jana Kárníková – místopředseda
   • Miroslav Wastl – místopředseda
   • Miloš Vojta – člen
   • RNDr. Jan Zajíc – člen
   • Mgr. Jaroslav Jón – člen
  • Kontrolní komise
   • Rozhodčí komise
    • Hvězda Pardubice zahrnuje organizačně oddíl atletiky a oddíly policie, které provozují a organizují svou sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu spolku.
     • Kontrolní komise a rozhodčí komise jsou složeny následovně:
      • Eva Kučerová – předseda kontrolní komise
      • Petr Gdula – člen kontrolní komise
      • Alexandr Švercl – člen rozhodčí komise

     Zápisy výboru